Lintjesregen Kerkrade 2020

Normal orangemedalnetherlands
Afbeelding: Wikimedia

Ter gelegenheid van Koningsdag worden in Kerkrade zeven inwoners gedecoreerd. Vanwege het Coronavirus zullen de mensen het lintje later in het jaar ontvangen van de burgemeester Petra Dassen-Housen. De burgemeester zal middels een telefoongesprek met een speciaal tintje de gedecoreerden informeren over dit heugelijke feit.

Burgemeester Petra Dassen-Housen wijst op het belang om de gedecoreerden in het zonnetje te zetten: “Juist in deze lastige periode wordt eens te meer duidelijk hoe waardevol naastenliefde is. De gedecoreerden laten met hun inzet voor de gemeenschap zien dat dit onontbeerlijk is. Zij zetten zich belangeloos is voor de ander en verdienen daarmee onze speciale aandacht.”

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw G.M.H. Ploum door burgemeester Petra Dassen-Housen

Leeftijd: 69 jaar

Ridder in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Ploum is in de periode van 2003 tot 2019 actief geweest als onder andere provinciaal coördinator van de vereniging Fibromyalgie en Samenleving (FES). Zij vertegenwoordigt de fibromyalgievereniging bij diverse zorgorganisaties in Limburg. Waar ze als ervaringsdeskundige ook voorlichting geeft over fybromyalgie. Verder is mevrouw Ploum aanspreekpunt voor alle in Limburg woonachtige leden en organiseert zij bijeenkomsten die betrekking hebben op problemen rond fibromyalgie.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer M.M.J.M Gijsen door burgemeester Petra Dassen-Housen

Leeftijd: 67 jaar
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Van 1986 tot 1995 is de heer Gijsen bestuurslid van Harmonie Pancratius Nulland in Kerkrade. Een van de activiteiten die hij organiseert is een groot tentfeest ten behoeve van de aanschaf van nieuwe uniformen. Verder is hij sinds 2001 actief als penningmeester van CDA Kerkrade. Ook maak hij deel uit van het campagneteam van het CDA. Hier is hij de kartrekker en bedenker van de vele activiteiten. Van 2006 tot 2012 is hij als bestuurslid van vakbond de Unie Kring Kerkrade een van de organisatoren van de vele themabijeenkomsten, huldigingen van jubilarissen en activiteiten. Daarnaast is de heer Gijsen van 2015 tot 2019 actief geweest als duurzaamheidsadviseur.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer L Hillebrand door burgemeester Petra Dassen-Housen

Leeftijd: 84 jaar
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Hillebrand is al sinds jaar en dag actief als vrijwilliger in café-zaal Kloth in Kerkrade. Hier verricht hij diverse werkzaamheden voor verenigingen die gebruik maken van het café als verenigingsruimte. Het gaat hier om activiteiten als het ophalen van oud papier, organiseren van activiteiten en feesten zoals het Sinterklaas en Kerstfeest.

Sinds 1970 is de heer Hillebrand actief lid van de schutterij St. Michaël. Hij is een van de oprichters van de vroegere Flobert Bond, heeft meegeholpen met de bouw van het clubgebouw en doet sindsdien het onderhoud hiervan. Ook zorgt hij voor onderhoud van de schietbanen en helpt hij mee bij de organisatie van de vele activiteiten van de vereniging. Verder is hij altijd aanwezig bij optochten en wedstrijden van de vereniging.

Daarnaast is de heer Hillebrand een aantal keer per week aanwezig op de Luckerheide kliniek afdeling D.B. Jasmijn. Hier onderneemt hij activiteiten met de bezoekers zoals spellen, wandelen en zingen. Verder onderhoudt hij ook de tuin en helpt hij mee tijdens activiteiten.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw L.A. van de Meerakker door burgemeester Petra Dassen-Housen

Leeftijd: 68 jaar
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw van de Meerakker heeft in 2003 de liefdadigheidsorganisatie stichting Kerkrade Leeft, Kerkrade geeft opgericht. Zij organiseerde tot 2018 samen met een team van vrijwilligers activiteiten om geld in te zamelen om zo wensen te vervullen voor (terminaal) zieken.

Verder is zij actief geweest als vrijwillige presentator van diverse korpsen tijdens wedstrijden tbv van het WMC Kerkrade van 2009 tot 2019.

Verder is zij partijvoorzitter van Burgerbelangen Kerkrade.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan mevrouw H.J.G. Robroek-Schreurs door burgemeester Petra Dassen-Housen

Leeftijd: 75 jaar
Lid in de Orde van Oranje Nassau

Sinds 1985 is mevrouw Robroek-Schreurs een actief lid van harmonie Ste Marie-Gracht. Zij is hier een aantal jaren voorzitter geweest van het damescomité. Verder is zij al 12 jaar lang secretaris van de Stichting Vrienden van de harmonie Ste Marie.

Daarnaast is mevrouw Robroek-Schreurs sinds de start van het Bewonersplatform Kerkrade-West in 2000 een actief lid. Ze maakt deel uit van diverse werkgroepen zoals Toerisme en Recreatie en Participatie. Ook heeft zij zich, met succes, ingespannen voor de realisatie van een Buurtkamer in de buurt Gracht. Verder is zij ook penningmeester van het Buurtplatform.

Mevrouw Robroek-Schreurs coördineert al sinds 2003 de distributie van het Senioren Bledsje en zorgt ervoor dat alle 150 vrijwilligers op hun verjaardag een verjaardagskaart ontvangen.
Daarbij is zij secretaris, wijkhoofd en collecte coördinator van KWF-kankerbestrijding. Vervult ze diverse bestuurstaken bij sociëteit de Pompekelder en is ze actief als floormanager bij de Ruilwinkel in Eygelshoven.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer W.H.M. Slangen door burgemeester Petra Dassen-Housen

Leeftijd: 65 jaar
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Slangen stelt op diverse manieren zijn kennis over slachtoffers van WOII beschikbaar aan derden. Via bijvoorbeeld de jaarboek van de historische kring Kerkrade. Daarnaast informeert hij ook zijn wereldwijde contacten over zijn bevindingen en betrekt hij jongeren bij dit onderwerp door op, met name, basisscholen scholieren te betrekken bij herdenkingsactiviteiten en les te geven over dit onderwerp.

Verder heeft hij bijgedragen aan de realisatie van diverse monumenten zoals in Eygelshoven op de begraafplaats een monument ter ere van de crew van de Amerikaanse bommenwerper A/C 42-3436.

Uitreiking Koninklijke Onderscheiding aan de heer J.J. Wiertz door burgemeester Petra Dassen-Housen

Leeftijd: 75 jaar
Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Wiertz heeft van 1983 tot 1988 als lid van de ondernemersraad Dentex bv diverse vakbondsactiviteiten verricht en bijeenkomsten georganiseerd. Daarnaast was hij van 1988 tot 1998 voorzitter van deze ondernemersraad.

De heer Wiertz was een van de initiatiefnemers van de stichting Koempels van de Domaniale. In 2005 is hij gezamenlijk begonnen aan het voortraject om later de stichting op te kunnen richten. De stichting werd in 2008 opgericht en kreeg schacht Nulland onder hun beheer.

Sinds de oprichting is de heer Wiertz voorzitter van de stichting. In deze hoedanigheid verzorgt hij vele bijeenkomsten en ontvangsten op schacht Nulland. Daarnaast heeft hij, samen met de andere leden, de schacht weten te transformeren tot een museum waar men op twee etages de Kerkraadse mijnhistorie kan bekijken. Hij verzorgt ook de PR en rondleidingen in Schacht Nulland en draagt zorg voor een veilige plek van de objecten en materialen die de stichting ontvangt om tentoon te stellen.

Adverteren op KerkradeActueel.nl vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op KerkradeActueel.nl en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Kerkrade
05:00

15° C

Lichte regen

0.45 km/h

96%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief